Werkwijze

Je kan op eigen initiatief komen of op initiatief van anderen doorverwezen worden. Aanmelden kan telefonisch op het nummer 0489/78.84.85 of stuur me een mailtje op valerie.cluydts@gmail.com.  Vervolgens maken we een afspraak voor een eerste kennismaking.

In dat eerste gesprek luister ik naar jouw verwachtingen, waar het leven voor  jou moeilijker loopt en wat goed loopt.  Op een niet veroordelende manier en met een open blik luister ik naar jouw verhaal. Het belangrijkste is dat je je op je gemak voelt. Ik geef uitleg over het therapeutische proces en wat je zoal kan verwachten. Samen bepalen we op het einde van het gesprek of en op welke manier je verder wilt;  soms zijn hier meerdere verkennende gesprekken voor nodig.   Als de klachten of moeilijkheden buiten mijn expertise liggen, verwijs ik door naar collega’s.

In de volgende fase vinden vervolggesprekken plaats, waarbij er meer diepgaand wordt gewerkt aan jouw behandeldoelen. Ik stimuleer je om deze te bereiken. Als externe observator kan ik zowel steun bieden als meer confronterend te werk gaan. Ik werk via ervaringsgerichte oefeningen waarbij denken, voelen én doen van belang zijn.

Jijzelf bepaalt daarbij het tempo en frequentie van de gesprekken.  Afhankelijk van jouw situatie en wensen kan variëren van kortdurend  tot een langer traject. We evalueren regelmatig of de therapie aanslaat, wat je noden zijn en welke frequentie nodig is. Je hebt de regie in handen en kunt op elk moment beslissen om de therapeutische relatie te beëindigen.

Op het einde van de therapie is het de bedoeling dat op basis van de verkregen inzichten en de uitwerking hiervan op je leven, de klachten draaglijk worden gemaakt of verdwijnen. Je kijkt met een volledig nieuwe blik naar het leven, verlost van oude patronen die het voluit leven belemmerden.